NEET TO MEET YOU!

Room 1804,

18/F, Chai Wan Industrial Centre,

70 Wing Tai Road, Chai Wan


Kenji@shockcutstudio.com
Tel: +852 9739 5611

 

© 2018 BY KENJI LEUNG